Skip to content

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Knjižnica i čitaonica Pitomača obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju www.knjiznicapitomaca.hr.

Status usklađenosti

Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa  Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog dolje navedenih iznimki.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:

  • pojedine PDF datoteke nisu pristupačne osobama koje koriste čitače ekrana jer čitači ne mogu pročitati kompletan sadržaj iz spomenutih PDF datoteka jer u trenutku izrade Izjave nije bilo dostupnog digitalno pristupačnog PDF dokumenta,
  • pojedini tekst nije poravnat lijevo zbog dizajnerskih zahtjeva,
  • neki fontovi sadrže serife zbog dizajnerskih zahtjeva.

Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 13. travnja 2024. godine. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene prema dokumentu Smjernice za osiguranje digitalne pristupačnosti.

Ova izjava posljednji put je revidirana dana 13. travnja 2024.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Knjižnicu i čitaonicu Pitomača možete obavijestiti o bilo kojoj neusklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti ili možete zatražiti informacije o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni na sljedećem kontakt obrascu.

Dodatno možete kontaktirati Knjižnicu i čitaonicu Pitomača vezano uz digitalnu pristupačnost sadržaja ili obradu zahtjeva poslanih na gore navedeni kontakt obrazac na e-mail adresu knjiznica.pitomaca@vt.t-com.

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13 i 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr

Skip to content